Contact
 
 
 
 
 
Neem contact met mij op voor meer informatie (s.v.p. gegevens invullen bij naam)
 
Neem contact met mij op (svp gegevens invullen bij naam)
 
Neem contact met mij op (svp gegevens invullen bij naam)
 
Neem contact met mij op (svp gegevens invullen bij naam)
 
Bel mij voor meer informatie (svp tel nummer achterlaten bij vraag)
 
Bel mij voor meer informatie (svp tel nummer achterlaten bij vraag)
 
Bel mij voor meer informatie (svp tel nummer achterlaten bij vraag)
 
Neem contact met mij op i.v.m. een coaching vraag
 
 
 
 

Let op:

Indien je het E-boek of een gepersonaliseerd boek bestelt, ook s.v.p. bovenstaand je adres gegevens invoeren. 


We helpen jou en/of jouw business te groeien en staan daarom altijd open voor een gesprek met je.

Soms is het even nodig om over je eigen schduw heen te stappen. 

Of wellicht heb je gewoon een vraag aan (een van) ons.

Privacy Verklaring

 

Vanzelfsprekend vinden wij jouw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring kun je lezen wat wij doen om persoonsgegevens te beschermen.

 

Masterclass4You is een samenwerking tussen State of Mind Network (www.stateofmindnetwork.com) en Ver(nieuwende)Leiders (www.ver-leiders.nl).

Beide organisaties zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel waarbij je de gegevens kunt vinden op eerdergernoemde websites.

Indien je contact opneemt met Masterclass4You, middels het invullen van de contact informatie pagina, zullen je gegevens doorgegeven worden aan een van deze partijen.

Zij zullen de gegevens die je verstrekt hebt  aan van Masterclass4You verwerken en afhandelen volgens de bij hen aanwezige privacy statements.

Je hebt daarbij altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door een van eerdergenoemde partijen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@masterclass4you.nl. Mocht je hierna nog ontevreden zijn, heb je altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Masterclass4You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@masterclass4you.nl

 


Telefoon en mail


Stacey@masterclass4you.nl

Ronald@masterclass4you.nl


Telefoon: 0031622784 of 003163713355

© Copyright.

All Rights Reserved.


Masterclass4you is een co-creatie tussen Ver(nieuwende)leiders en Stateofmindnetwork

Follow UsAddress


Zierikzee - Zandvoort