Over ons


OVER ONS

De realisatie regisseurs


De oprichters van State of Mind Network (Stacey Seedorf) en Ver(nieuwende)leiders (Ronald Schouten) zijn al jaren bezig met onderzoek naar de correlatie tussen jezelf, neurowetenschappelijke inzichten en zakelijk falen of succesvol zijn.

Hun onderzoek begon bij henzelf en groeide uit tot verklaringen en recepten om succesvol te zijn.

Dit alles kwam tezamen toen ze elkaar enkele jaren geleden ontmoetten en geïnspireerd raakten door elkaar.

Bij iedere ontmoeting die ze met elkaar hebben gebeuren er overwachtse dingen of ontstaan bijzondere ontmoetingen en/of verbindingen. Tijdens een persoonlijke ontmoeting met (een van) hen zal je ervaren wat ze je hebben te bieden, op velerlei gebieden.


Met Masterclass4you wordt een platform geboden om kennis en ervaring te delen waarbij grenzen verkennen en blokkades doorbreken het uitgangspunt is. We zijn kritisch, optimisch, realistisch en altijd op zoek naar wat wél werkt.

Stacey Seedorf

Als artiest trad Stacey wereldwijd op met de muziekgroep Twenty 4 Seven. Vanaf de succesjaren in de jaren negentig tot aan het heden, verkocht de groep miljoenen platen en reisden ze bijna tweemaal de wereld rond.


Hij kwam terecht in een wereld vol glitter en glamour en van veel geld verdienen en uitgeven. Tot er plotsklaps een kentering kwam in het succes. Zijn hele belevingswereld leek hierdoor te veranderen en bracht hem tot in de krochten van zijn mentale wereld.

Hij raakte hierdoor dusdanig ver bij zichzelf vandaan dat er een heftig dieptepunt voor nodig was om hem zowel fysiek als mentaal weer volledig in zijn kracht te brengen.


Dit dieptepunt bleek achteraf een van de mooiste, meest bijzondere en ook meest leerzame periodes uit zijn leven te zijn. Hij ervoer hierdoor hoezeer de kracht van het brein kan resulteren in persoonlijk geluk en succes of in ongeluk en drama. Dezelfde kracht, hetzelfde mechanisme en dezelfde inzet kunnen totaal verschillende uitkomsten geven.


Nadat hij de praktijk van zijn ervaringen af ging zetten tegen de theorie van de vele studies die hij daarna volgde, kon hij niet anders dan concluderen dat het verschil tussen succes en mislukking bepaald wordt door kennis van de dynamiek van het brein en begrip van de taal die het brein verstaat.

Deze ervaring is de basis geweest voor de succesvolle trainer, coach en spreker die hij inmiddels al jaren is. Naast het publiceren van een aantal boeken is het trainen en begeleiden van particulieren, ondernemers en managers/directeuren zijn missie geworden.

 Stacey: “Ongeacht wie of wat we zijn, waar we wonen en werken, welke functie we bekleden of aan hoeveel mensen we leidinggeven, zelfkennis is het begin van alle wijsheid en elke soort leiderschap begint bij zelfleiderschap.”

 

Ondanks het feit dat de term ‘zelfleiderschap’ inmiddels bij de meeste managers wel bekend is, blijkt het bereiken hiervan in de praktijk toch een stuk lastiger te zijn. Volgens Stacey ligt de sleutel hiervan in het antwoord op de ‘Waarom-vraag’.

Hij noemt dit zelf ‘The Wonder Of Why’. Zolang we geen antwoorden vinden op onze individuele

Waarom-vragen, zullen we ver onder ons maximale potentieel blijven presteren. 

Netwerk van professionals


Zoals een hedendaagse oranisatie betaamt, bestaat ook ons netwerk uit een diversiteit van professionals die in co-creatie met ons vele vragen van je kunnen beantwoorden en/of invullen. 


Daarnaast hebben de initiatiefnemers van masterclass4you ook hun eigen bedrijf waarin zij je kunnen voorzien van vele diensten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.

Ronald Schouten


Gedurende de afgelopen 35 jaar heeft Ronald ruime ervaringen opgedaan in verschillende

management en directiefuncties bij nationale en internationale organisaties. Daarnaast heeft Ronald als (mede)eigenaar, oprichter en directeur van Grand Hotel Ter Duin, vele ervaringen opgedaan die hij

tijdens zijn opleidingen niet had kunnen bedenken. 

 

Behalve ondernemend, veelzijdig en creatief is hij ook al ruim 16 jaar ondernemer en heeft hij al

zijn ervaringen, kennis en kunde samengebracht in een aantal succesrecepten voor ondernemers &

managers/directeuren.  Zijn ervaringen en succesrecepten deelt hij dagelijks met ondernemers,

leiders en directies. Daarbij hanteert hij 3 uitgangspunten:

 

  • Het is de cultuur die bepaalt of de structuur (duurzaam) gaat werken.
  • Veranderingen vinden altijd plaats vanuit plezier of pijn.
  • Verwonderen en verbazen boven veroordelen is een kunst die een ongelofelijke verrijking oplevert.

 

De succesrecepten die hij deelt zijn, naast bekende theorieën, ook gestoeld op eigen praktijkervaringen en persoonlijke voorbeelden, gebaseerd op de vraag waarom we de dingen doen die we (willen) doen, of juist niet doen. Daarbij heeft Ronald zich verdiept in de werking van onze hersenen. Want daar liggen veel antwoorden op de vragen achter de waarom vragen.

Dagelijks is hij daarom nog bezig met zijn “verleidings-onderzoek” om zijn kennis op dit gebied uit te breiden.

Ronald zal graag een aantal van zijn ervaringen, succesrecepten en kennis met je op een interactieve

manier delen. Dat doet hij met de energie van een derrtiger, de ervaring van een veertiger en het overzicht van een vijftiger.

Wil je gebruik maken van onze diensten?

Wil ook jij groeien door trainingen, coaching of door je netwerk uit te breiden?

Weet dan in ieder geval dat je je daarmee voorbereidt op je toekomst. 

Wij helpen met onze masterclasses organisaties te laten groeien, door de mensen te laten groeien

en om leiders te helpen dat zij blijven inspireren, door zichzelf te laten inspireren.

Want om te overleven, zo voorspelt World Economic Forum, zal maar liefst dat 30%

van jevaardigheden van vandaag over vijf jaar niet meer nodig zijn.

En om te overleven zal je als persoon dus waarde moeten blijven toevoegen. 

Want juist de medewerkers die in staat zjin om die uitdagingen te overwinnen,

zijn de regisseurs van zichzelf en de toekomst.© Copyright.

All Rights Reserved.


Masterclass4you is een co-creatie tussen Ver(nieuwende)leiders en Stateofmindnetwork

Follow UsAddress


Zierikzee - Zandvoort